Javna zdravstvena Ustanova “Apoteka Semberija” Bijeljina je zdravstvena ustanova  od interesa za Republiku Srpsku i opstine Bijeljinu i Ugljevik.

Bavi se i osigurava snabdijevanje lijekovima i medicinskimsredstvimastanovnistva, zdravstvenihustanova i drugihpravnihlica.

Apoteka „Semberija“  Bijeljina je zdravstvena ustanova koja je prije svog osnivanja bila u sklopu Medicinskog centra zajedno sa Domom zdravlja i Bolnicom.

Konstituisana je reorganizacijom RO Medicinski centar „Nikola Spasojević“ Bijeljina i 14.10.1994.godine osnovana kao samostalna zdravstvena ustanova koja posluje u svoje ime u pravnom prometu i ima status pravnog lica.

Odmah po  osnivanju Apoteka „Semberija“ u svom sastavu ima Apoteku „Majevica“,  Apoteku „Drina“ u Bijeljini i Apoteku „Janja“ u Janji.

Danas Ustanova obavlja djelatnost u osam organizacionih jedinica, od kojih je sedam apoteka i jedna apotekarska stanica:

-Apoteka „Majevica“ u Bijeljini, ul. Kneginje Milice br.12

-Apoteka „Drina“ u Bijeljini, ul. Srpske Vojske br. 53

-Apoteka „Janja“ u Janji, ul. Karađorđeva bb

-Apoteka „Majevica-1“ U Ugljeviku, ul.Ćirila i Metodija bb

-Apoteka „Majevica-2“ U Bijeljini, ul. Srpske Vojske br. 46

-Apoteka „Dvorovi“ u Dvorovima, Centar bb

-Apoteka „Vršani“ u Vršanima

-Apotekarska stanica „Suvo polje“ u Suvom Polju, ogranak apoteke „Drina“.

U okviru registrovane djelatnosti danas,  JZU Apoteka Semberija Bijeljina preko svojih organizacionih jedinica  snabdijeva stanovništvo, zdravstvene ustanove i druge radne organizacije lijekovima, medicinskim sredstvima, sanitetskim materijalom, dezinfekcionim sredstvima, ortopedskim pomagalima i drugim pomoćnim sredstvima upisanim u registar, kao i izradu magistralnih preparata.

U širem smislu, apotekarska djelatnost, osim snabdijevanja lijekovima i medicinskim sredstvima podrazumijeva i : snabdijevanje dječjom hranom, kozmetičkim i drugim sredstvima za higijenu, kao i sredstvima za zaštitu zdravlja.

U cilju sto bolje dostupnosti kao i pružanja pune zdravstvene usluge, a po programu vezanom za razvojni nacionalni projekat „Diabetes melitus“ u Republici Srpskoj, apoteka je uslužni servis izdavanja inzulina, trakica i aparata za određivanje šećera u krvi kao i edukacije pacijenata o dijabetesu,a posebno u dijelu samokontrole secera u krvi.