Održavanjekontinuiteta u snabdijevanjustanovništvalijekovima, medicinskimsredstvima i drugimproizvodimabezbijednogkvaliteta, kao i pružanjesavjeta, informacija i uslugakoristećiznanja, stručnost i vještinezaposlenih.

Misija JZU Apoteka „Semberija“ je pružanje farmaceutske usluge visokog standarda, u skladu sa smjernicama Dobre apotekarske praksei zahtjevima korisnika.

-Aktivan doprinos zaštiti zdravlja stanovništva

-Prevencija bolesti

-Promocija zdravog načina života

-Ispunjavanje ciljeva  zaposlenih i osnivača

-Biti siguran i pouzdan partner

Apoteka „Semberija“ svoj razvoj bazira na visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama, mjerama i aktivnostima, unapređenjem postojećih i uvođenjem novih metoda rada.

Svoju misiju Apoteka „Semberija“ ostvaruje doslednim poštovanjem etičkih principa, kreiranjem zdravstvene strategije, stručnim kadrom na svim nivoima, sistemom vrijednosti i standardima dobre apotekarske prakse.