Sledeći svoju misiju i viziju, JZU Apoteka „Semberija“ na tradiciji stručnosti svojih zaposlenih stalno nadograđuje najnovija znanja uz savremenu pristup sa osnovnim ciljem – unapređenje zdravlja naših sugrađana. Naša misija je prepoznatljiv spoj tradicije i savremenog pri pružanju profesionalne usluge i kvalitetnih proizvoda pacijentima i ostalim korisnicima, oslanjajući se na znanja i stručnost vrhunskog kadra u apotekarstvu.

Naš osnovi cilj je zadovoljenje potreba i želja naših sugrađana kroz pružanje stručnih informacija i saveta, praćenje neželjenih dejstava lekova, timski rad sa lekarima na zdravstvenom vaspitanju, prevenciji bolesti, racionalnom propisivanju i primeni lekova i medicinskih sredstava.

Vodeći se svjetskim standardima, težimo ka boljoj dostupnosti potrebnih lijekova, nabavkom i izdavanjem kvalitetnih lijekova iz provjerenih izvora, kao i savjetovanjem zdravstvenih radnika iz drugih oblasti i stanovništva o racionalnoj upotrebi lijekova.Naš uspijeh je u zadovoljstvu i povjerenju naših pacijenata.